Kontaktformulär

Kontaktuppgifter

 

 

Osborn International AB

 

Besöksadress

Huskvarnavägen 105
56132 Huskvarna

Postadress

Box 244
56123 Huskvarna
   

Telefonnummer

036-38 92 00
   
 

Har du en fråga eller vill lämna kommentarer? Använd formuläret nedan för att kontakta oss.

Efternamn
Tilltalsnamn
Företagsnamn
Bransch
Epost
Telefon
Ämne
Meddelande
  Jag har läst sekretess policyn och godkänner den.

Härmed godkänner jag att mina personuppgifter som jag angivit används enligt följande av Osborn GmbH, Ringstr. 10, D-35099 Burgwald: Lagring för underhåll av kunddata och marknadsföring. Mina uppgifter kommer inte användas utanför Osborns försäljningsorganisation och kommer inte överlåtas till tredje part Om jag senare skulle ha invändningar mot lagring, bearbetning eller användning av mina personuppgifter, så jag kan alltid återkalla tillstånd som beviljats Osborn skriftligen (även per fax eller e-post), och jag kan kräva att mina personliga uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Ingen kostnad för detta kommer att ske annat än grundläggande kostnaden för att överföra min begäran (kostnad för mitt brev porto, ett telefonsamtal eller internet).

 

Dina direktkontakter

Name        Function        Email 
Cecilia Falkner   Financial Manager   cecilia.falkner(at)osborn.se
Per E Axelsson   Sales Director   per.e.axelsson(at)osborn.se
Marcus Kragner   Production Manager   marcus.kragner(at)osborn.se
Calle Jansson   Technical sales KAM Automotive   carl.jansson(at)osborn.se
Mats Wickström   KAM TurbFly and Aftersales SINJET   mats.wickstrom(at)osborn.se
Christian Branth   Technical sales-KAM Dronco/DIY   christian.branth(at)osborn.se
Lars Olsson               KAM Primary Metal Roller technologies   lars.olsson(at)osborn.se